Pinksteren 2026

Feestdag Datum Dag
Eerste Pinksterdag24-05-2026zondag
Tweede Pinksterdag25-05-2026maandag

Wanneer is Pinksteren 2026

Pinksteren in 2026 wordt gevierd op zondag 24 mei, en maandag 25 juni. Ook al is het geen welbekend feest, toch zijn de meeste Nederlanders deze dagen vrij. Hoewel het niet zo uitgebreid gevierd wordt als andere feestdagen, is er toch wel wat te beleven of te ondernemen rond deze dagen. Er worden vaak voorjaarsfeesten georganiseerd, en is er, wanneer er goed naar gekeken wordt, wel een en ander terug te vinden wat terug te voeren is op het Pinksterfeest.

Pinkpop 2026 Pinksteren

Dit festival werd eerder steevast in het Pinksterweekend gehouden, tegenwoordig wordt het wel eens in een ander weekend georganiseerd. Dit heeft te maken met de datum waarop Pinksteren valt. De artiesten moeten natuurlijk wel beschikbaar zijn, en sommige periodes zijn erg druk, onder andere door het festivalseizoen. De huidige naam is voortgekomen uit de eerste naam ‘pop met Pinksteren’. De kenmerkende kleur voor Pinkpop is roze, gezien pink het Engelse woord is voor roze. Ook al is het eerste deel van de naam eigenlijk een afkorting van Pinksteren. Pinkpop is het langstlopende jaarlijkse festival ter wereld, en is dan ook zeer goed bezocht. Sinds 1988 wordt het festival gehouden in Landgraaf.

De duif, de pinkster-os en de koekoek

De duif is lang het symbool geweest voor de Heilige Geest. Omdat bij Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest herdacht wordt, speelde de duif een grote rol bij de vieringen. Vandaar dat er regelmatig een duif te zien is, wanneer het over Pinksteren of over de Heilige Geest gaat. Ook in oude kerkgebouwen zijn vaak duiven te bewonderen, bijvoorbeeld in muurschilderingen of in de glas in lood ramen. Ook heeft een ander dier een belangrijke rol gespeeld tijdens dit feest. Vroeger werden er speciale optochten georganiseerd, waarbij een os mee moest lopen. Deze os werd compleet versierd in de stijl van Pinksteren, en vandaar de naam Pinkster-os.

Ook de koekoek heeft een verhaal tijdens deze dagen. Eerder werd er in dit weekend op deze vogels gejaagd. Je moest ze eerst laten schrikken en vervolgens afschieten. Daarna werd de jacht afgerond met het samen eten van de vangst. Vooral bepaalde ingewanden waren een delicatesse. Er wordt nu nog een versie van deze traditie gevolgd door sommige mensen, echter laten ze nu de koekoek enkel schrikken waardoor deze opvliegt. Het samen eten volgt nog wel steeds na het jachtritueel, maar er staat dan meestal kip of duif op het menu.