Kalender 2026

Kalender 2026

Voor het jaar 2026 zijn veel gegevens bekend. Deze informatie is hier online voor iedereen beschikbaar, door middel van de uitgegeven jaarkalender. Dit is makkelijk wanneer er de wens is om te weten op welke datum een specifieke dag valt, voor bijvoorbeeld een planning van een vakantie of evenement. Er is te bekijken welke datum op welke werkdag valt, en de data in hun weeknummers. Doordat dit bekend is, is ook uit te puzzelen welke dagen vrij van werk zijn voor een meerderheid van de mensen, doordat het bijvoorbeeld een nationale feestdag is. Hieronder enkele voorbeelden toegelicht ter illustratie.

Valentijnsdag

Een andere bijzondere dag in dit jaar, valt ook in februari, zoals gebruikelijk. Valentijnsdag wordt ieder jaar op 14 februari gevierd, en is een dag die in het teken staat van liefde voor elkaar, tussen geliefden. Hoewel de meningen over deze feestdag verdeeld zijn, en veel mensen dit niet willen herdenken, word er toch veel aandacht aan geschonken. In 2026 valt deze dag op een vrijdag.

Carnaval

Nog een andere opvallende dag valt in februari. Carnaval valt in 2026 op zondag de drieëntwintigste. De datum kan wisselen, maar het feest is vastgezet op een zondag. Dit feest dat van oorsprong een feest was waarbij de nadruk lag op de overvloed aan eten, is langzaam veranderd totdat het de huidige invulling kreeg. Echter is de invulling nog altijd wisselend per land en per regio. In Nederland zijn er twee soorten van Carnaval vieren, de Rijnlandse en de Bourgondische.

Suikerfeest

In 2026 valt het Suikerfeest op 19 maart, dit is de donderdag van deze week. Dit is een islamitisch feest, waarbij het einde van de ramadan, de vastentijd, gevierd wordt. Het feest duurt officieel drie dagen. Ieder jaar valt deze festiviteit op een andere datum, omdat deze ook samenhangt met de stand van de maan. Er zijn ook mensen die dit feest liever de naam ‘het kleine Feest’ geven, omdat de naam enkel naar het eten verwijst dat hierbij genuttigd wordt.